2010 - Konec roku s koledami

Konec roku s koledami – jak jinak…

Letošní podzim pro nás proběhl ve znamení přípravy na natáčení hodinového pořadu koled a vánočních zvyků pro pořad U nás, který připravuje TV Noe. Po mnoha zkouškách a několika nedělních soustředěních nám už koledy silně lezly krkem, o tom, že by někomu z nás ještě připomínaly krásnou vánoční atmosféru tedy pochybuju. Ale na druhou stranu, co bychom neudělali pro to být o Vánocích v televizi…

Natáčení proběhlo 9. prosince v ostravském studiu Telepace. Zatímco my jsme se oblékali do krojů, líčili, ladili a rozezpívávali, natáčela moderátorka pořadu U nás Magdaléna Múčková průvodní slovo s paní Marií Prudkou, která hovořila o kozlovických adventních a vánočních zvycích. Pak přišly na řadu sólové koledy a nakonec pásma Vánoční suita, Pastýřská hra a Koledování. Pro potřeby tohoto natáčení jsme museli pásma zkracovat a mírně upravovat. Do studia jsme se přes obavy dramaturgyně pořadu paní Nadi Urbáškové vešli, a když jsme se na sebe více natlačili, vešli jsme všichni také do záběru kamer. Natáčení šlo podle nás poměrně rychle, režisér bral téměř vše na poprvé, ale zaměstnanci televize už z nás byli na nervy, že musejí tak dlouho bez přestávky pracovat. A navíc od brzkých ranních hodin – asi od devíti. No jo, umělci... Nakonec jsme natočili více materiálu, než se vešlo do hodinového pořadu. Prý jej použijí při jiných příležitostech.
Plody své práce jsme mohli shlédnout 30. prosince od 20.00 hod. Zřejmě tento vánoční pořad nevynechal nikdo z nás. Mohli jsme být myslím docela s našim výkonem spokojeni, nejvíce nás však pobavily závěrečné titulky, kdy se diváci např. dověděli, že primášoval Přemek Verlík (který už mimochodem v souboru asi tak osm let nehraje). To trochu nedali…

O dva dny později jsme stejný program jako při natáčení zopakovali tentokrát na živo v příjemném prostředí zámku Linhartovy. Podle nejmladších členů souborů bylo vystoupení ok, ti starší už byli trochu kritičtější. Já jsem tam však nebyla, takže nemohu soudit, ale v novinách psali, že to bylo hezké.

Program posledního víkendu před Vánocemi už nám po několik let zajišťuje mezinárodní festival Souznění, a to zejména od té doby, kdy se jeho program přesunuje v sobotu z Ostravy do Kozlovic, kde se dopoledne koná vánoční jarmark, odpoledne koncert v kostele a večer koncert v sále obecního úřadu. My se už několik let vedle role účinkujících podílíme také na organizaci celého dne. Dopoledne se tedy kromě koledních obchůzek věnujeme hlavně prodeji ve stánkách nebo pečujeme o hostující soubory. Odpoledne na nás čeká příprava sálu a zkoušky na večerní koncert a všechno završíme vystoupením ve večerním adventně-vánočním pořadu. Ne jinak tomu bylo i letos. Do programu jsme přispěli zkráceným pásmem vánoční suita a obnoveným pásmem koled za doprovodu gajd, houslí a různých třískacích a chřestících nástrojů. Kromě nás vystoupily ještě soubory Valášek, Kašava, Turiec a Koniakow, nechyběli ani nejlepší finalisté soutěže Zpěváček. Pořadem velmi vtipně provázela dvojice Verča Kubalová a Kuba Kahánek – vycházející moderátorské hvězdy. Po skončení koncertu jsme ještě připravili občerstvení pro účinkující, chvíli jsme se společně pobavili a po úklidu sálu jsme se unavení po celodenním zápřahu vydali ke svým domovům.

Posledním vystoupením roku 2010 byla svatoštěpánská koleda v Kostele sv. Anny v rožnovském skanzenu. V mrazivém počasí jsme odpoledne na druhý svátek vánoční absolvovali hned dva hodinové koncerty. Slovem provázela opět paní Prudká. Snad jsme v tomto vánočním čase našim koledováním potěšili všechny diváky, kterých se přišlo na oba koncerty podívat nad naše očekávání opravdu dost.

Kromě těchto oficiálních akcí jsme se opět sešli na tradičním předsilvestru a někteří z nás nevynechali ani koledování.

Zapsala: Markéta Velká